Đang tải bản đồ...
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)
799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7 - Hồ Chí Minh
  • Mở cửa 7h đến 20h mỗi ngày
  • Cập nhật 16/02/2017
  • Đăng bởi Event Robot

Mô tả địa điểm

Các sự kiện tại địa điểm này

Miễn phí
Từ 09:00 - 24/04/2019
5
Miễn phí
Từ 08:00 - 02/05/2019
7
Miễn phí
Từ 10:00 - 09/05/2019
6
Bán vé
Từ 08:00 - 23/05/2019
11
Miễn phí
Từ 10:00 - 30/05/2019
6
Miễn phí
Từ 08:00 - 02/05/2019
7
Miễn phí
Từ 09:00 - 24/04/2019
5
Bán vé
Từ 08:00 - 23/05/2019
11
Miễn phí
Từ 10:00 - 30/05/2019
6
Miễn phí
Từ 10:00 - 09/05/2019
6
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/04/2019
5
Miễn phí
Từ 08:00 - 03/04/2019
5
Miễn phí
Từ 08:00 - 01/11/2018
1
Miễn phí
Từ 09:00 - 08/08/2018
1
Miễn phí
Từ 09:00 - 02/08/2018
Like
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/07/2018
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lãm MTA VIETNAM 2018

Từ 09:00 - 03/07/2018
Like
Miễn phí
Từ 08:30 - 06/12/2017
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lẫm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017

Từ 13:00 - 25/10/2017
Like
Miễn phí
Từ 00:00 - 05/10/2017
Like
1 2