Quy định & Điều khoản

1. Quy định chung:

SanSuKien.com là kênh chia sẻ sự kiện tại Việt Nam phục vụ nhu cầu đăng tin quảng bá sự kiện trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc. SanSuKien.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin sự kiện trực tuyến về nhiều loại sản phẩm khác nhau để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm thông tin. Mục tiêu mà SanSuKien.com hướng tới là sẽ trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường Tổ chức sự kiện, là cầu nối thương mại giữa những cá nhân hay tổ chức có nhu cầu tìm kiếm thông tin sự kiện.

2. Điều khoản chung:

a) Thành viên trên kênh SanSuKien.com là các cá nhân, tổ chức có hoạt động thương mại hợp pháp, được SanSuKien.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do SanSuKien.com và các bên liên quan cung cấp.

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đăng tin quảng bá sự kiện, giao dịch tại SanSuKien.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia hoạt động đăng tải thông tin, mua bán vé sự kiện, dưới sự kiểm soát của đội ngũ quản lý tại SanSuKien.com và không trái với qui định của pháp luật Việt Nam.

c) Các thông tin sự kiện được đăng tải trên SanSuKien.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

d) Hoạt động mua bán vé, trao đổi thông tin qua SanSuKien.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

e) Bản điều khoản này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với tất cả các Thành viên tham gia Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com. Các Thành viên tham gia trên SanSuKien.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Điều khoản.

f) Tất cả các nội dung trong Bản Điều khoản này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia SanSuKien.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý hoạt động Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

3. Quyền của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục đăng ký và các điều kiện bắt buộc mà Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com nêu ra.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Website. Các chính sách này sẽ được công bố trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com phát hiện thành viên vi phạm pháp luật, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung do thành viên đăng tải trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

4. Nghĩa vụ của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, kết nối Internet, quảng bá sự kiện tại Việt Nam, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc đăng tin sự kiện, tra cứu thông tin sự kiện của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá website SanSuKien.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

5. Quyền của thành viên tại SanSuKien.com

Khi đăng ký trở thành thành viên của SanSuKien.com và được SanSuKien.com đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo một tải khoản online để tiến hành đăng tin sự kiện trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, đăng tin sự kiện và dịch vụ khác của mình trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Thành viên sẽ được nhân viên của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng tải khoản, tiến hành đăng tin, quản lý sự kiện và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

6. Nghĩa vụ của thành viên tại SanSuKien.com

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com và những thông tin đang tải lên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin sự kiện khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com trong bản Quy định và Điều khoản này.

Thành viên không được có những hành động gây mất uy tín của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Kênh chia sẻ sự kiện SanSuKien.com.