Chọn gói đăng ký

Gói Thành viên

Miễn phí
Dùng cho khách hàng mua vé sự kiện, đối tác đăng tin sự kiện miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo
 • Mua vé sự kiện với giá gốc từ đơn vị tổ chức
 • Miễn phí đăng tin 2 sự kiện/ngày
 • Hỗ trợ bán vé miễn phí 0đ
 • Hạn chế một số tính năng khác
Đăng ký

Gói Standard

Hợp tác
Dùng cho đối tác tổ chức bán vé sự kiện quy mô vừa và nhỏ
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ đăng tin sự kiện
 • Hỗ trợ thanh toán vé Online khi bán vé
 • Quản lý giao dịch và dữ liệu khách hàng
 • Check-in bằng mã QR qua vé điện tử
 • Dùng cho sự kiện dưới 500 người
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Xem chi tiết

Gói Professional

Hợp tác
Dùng cho các đơn vị đào tạo, diễn giả, nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ đăng tin sự kiện
 • Hỗ trợ thanh toán vé Online khi bán vé
 • Quản lý giao dịch và dữ liệu khách hàng
 • Check-in bằng mã QR qua vé điện tử
 • Dùng cho sự kiện trên 500 người
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 • Tùy chỉnh Bảng câu hỏi mua vé
 • Tạo mã giảm giá khi mua vé
 • Gửi Email nhắc nhở đến người mua vé
 • Tạo Website sự kiện với tên miền riêng
 • Trực tiếp nhận thanh toán khi bán vé
Xem chi tiết