Chọn gói đăng ký

Gói thành viên

Miễn phí
Dùng cho khách hàng mua vé sự kiện, đối tác đăng tin sự kiện miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo
 • Mua vé sự kiện với giá gốc từ đơn vị tổ chức
 • Miễn phí đăng tin 3 sự kiện/ngày
 • Thời hạn sử dụng vĩnh viễn
 • KHÔNG hỗ trợ bán vé sự kiện
 • Hạn chế một số tính năng khác
Đăng ký

Gói VIP Bạc

5.000.000đ /sự kiện
Dùng cho đối tác tổ chức bán vé sự kiện tự quản lý giao dịch thông qua hệ thống Săn Sự Kiện
 • Miễn phí khởi tạo
 • Miễn phí toàn bộ dịch vụ trên mỗi vé bán ra
 • Bạn kiểm soát toàn bộ thanh toán và giao dịch
 • Quản lý dữ liệu khách hàng và Check-in online
 • Tặng gói truyền thông sự kiện tại Fanpage
 • Dùng cho sự kiện tối đa 500 người
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Liên hệ ngay

Gói VIP Vàng

3.000.000đ /sự kiện
Dùng cho các đơn vị đào tạo, diễn giả, nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
 • Miễn phí khởi tạo
 • 10.000đ/1 vé + 9% phí dịch vụ + phí thanh toán
 • Hỗ trợ thanh toán vé Online khi bán vé
 • Quản lý dữ liệu khách hàng và Check-in online
 • Tặng gói truyền thông sự kiện tại Fanpage
 • Giảm 10% gói Marketing sự kiện cao cấp
 • Dùng cho sự kiện với quy mô trên 500 người
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Liên hệ ngay