Chọn gói đăng ký

Gói Thành viên

Miễn phí
Dùng cho khách hàng mua vé sự kiện, đối tác đăng tin sự kiện miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo
 • Mua vé sự kiện với giá gốc từ đơn vị tổ chức
 • Miễn phí đăng tin 2 sự kiện/ngày
 • Thời hạn sử dụng vĩnh viễn
 • Hỗ trợ bán vé miễn phí không thanh toán
 • Hạn chế một số tính năng khác
Đăng ký

Gói Standard

Hợp tác
Dùng cho đối tác tổ chức bán vé sự kiện quy mô vừa và nhỏ
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ thanh toán vé Online khi bán vé
 • Tùy chỉnh Form mua vé
 • Quản lý thông tin giao dịch và dữ liệu khách hàng
 • Quản lý Check-in bằng mã QR qua vé điện tử
 • Dùng cho sự kiện dưới 500 người
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
Liên hệ ngay

Gói Professional

Hợp tác
Dùng cho các đơn vị đào tạo, diễn giả, nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ thanh toán vé Online khi bán vé
 • Tùy chỉnh Form mua vé
 • Quản lý thông tin giao dịch và dữ liệu khách hàng
 • Quản lý Check-in bằng mã QR qua vé điện tử
 • Dùng cho sự kiện trên 500 người
 • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 • Gửi Email Marketing đến người mua vé
 • Tạo mã giảm giá khi mua vé
Liên hệ ngay