Hội chợ & Triển lãm

Các sự kiện Hội chợ & Triển lãm tại Việt Nam

Miễn phí
Từ 10:00 - 31/10/2019
5
Miễn phí
Từ 07:00 - 13/11/2019
8
Miễn phí
Từ 08:00 - 14/11/2019
17
Miễn phí
Từ 09:00 - 27/11/2019
15
Bán vé
Từ 08:00 - 04/12/2019
16
Miễn phí

Hồ Chí Minh

HortEx Vietnam 2020

Từ 09:00 - 26/02/2020
13
Miễn phí

Hồ Chí Minh

ILDEX Vietnam 2020

Từ 09:00 - 18/03/2020
8
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Cosmobeauté Vietnam 2020

Từ 09:00 - 16/04/2020
7
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Plastech Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
10
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
9
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Paper Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
7
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
11
Miễn phí
Từ 10:00 - 31/10/2019
5
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
11
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Plastech Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
10
Miễn phí
Từ 07:00 - 13/11/2019
8
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
9
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Paper Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
7
Miễn phí

Hồ Chí Minh

ILDEX Vietnam 2020

Từ 09:00 - 18/03/2020
8
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Cosmobeauté Vietnam 2020

Từ 09:00 - 16/04/2020
7
Miễn phí

Hồ Chí Minh

HortEx Vietnam 2020

Từ 09:00 - 26/02/2020
13
Miễn phí
Từ 09:00 - 27/11/2019
15
Bán vé
Từ 08:00 - 04/12/2019
16
Miễn phí
Từ 08:00 - 14/11/2019
17
Miễn phí
Đã diễn ra
36
Miễn phí
Đã diễn ra
11
Miễn phí
Đã diễn ra
12
Miễn phí
Đã diễn ra
10
Miễn phí
Đã diễn ra
11
Miễn phí
Đã diễn ra
8
Miễn phí
Đã diễn ra
14
Miễn phí
Đã diễn ra
16
Bán vé
Đã diễn ra
17
Miễn phí
Đã diễn ra
9
Miễn phí
Đã diễn ra
14
Miễn phí
Đã diễn ra
11
1 2 3

Sự kiện đáng quan tâm