Hội chợ & Triển lãm

Các sự kiện Hội chợ & Triển lãm tại Việt Nam

Miễn phí
Từ 09:00 - 21/08/2019
10
Miễn phí
Từ 09:00 - 04/09/2019
6
Miễn phí
Từ 08:00 - 12/09/2019
3
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/09/2019
6
Miễn phí
Từ 08:00 - 26/09/2019
7
Miễn phí
Từ 08:00 - 04/10/2019
8
Miễn phí
Từ 08:00 - 07/10/2019
Like
Miễn phí
Từ 09:00 - 09/10/2019
20
Miễn phí
Từ 08:00 - 14/11/2019
8
Miễn phí
Từ 08:00 - 04/12/2019
9
Miễn phí
Từ 08:00 - 07/10/2019
Like
Miễn phí
Từ 08:00 - 12/09/2019
3
Miễn phí
Từ 09:00 - 04/09/2019
6
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/09/2019
6
Miễn phí
Từ 08:00 - 26/09/2019
7
Miễn phí
Từ 08:00 - 04/12/2019
9
Miễn phí
Từ 08:00 - 14/11/2019
8
Miễn phí
Từ 08:00 - 04/10/2019
8
Miễn phí
Từ 09:00 - 21/08/2019
10
Miễn phí
Từ 09:00 - 09/10/2019
20
Miễn phí
Từ 09:00 - 07/08/2019
13
Bán vé

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Hội chợ Mua sắm Ẩm thực ASEAN EXPO 2019

Từ 09:00 - 10/07/2019
17
Miễn phí
Từ 09:00 - 12/06/2019
7
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triễn Lãm Công Nghệ ICTCOMM 2019

Từ 09:30 - 06/06/2019
13
Miễn phí
Từ 10:00 - 30/05/2019
9
Miễn phí
Từ 09:00 - 30/05/2019
10
Bán vé
Từ 08:00 - 23/05/2019
15
Miễn phí
Từ 09:00 - 23/05/2019
7
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/05/2019
11
Miễn phí
Từ 10:00 - 09/05/2019
8
Miễn phí
Từ 08:00 - 02/05/2019
11
Miễn phí
Từ 09:00 - 24/04/2019
10
1 2 3