Hội chợ & Triển lãm

Các sự kiện Hội chợ & Triển lãm tại Việt Nam

Miễn phí
69
Miễn phí
Từ 15:00 - 20/12/2019
2
Miễn phí
Từ 09:00 - 08/01/2020
3
Miễn phí

Hồ Chí Minh

HortEx Vietnam 2020

Từ 09:00 - 26/02/2020
15
1 2 3

Không còn sự kiện để hiển thị.

Loading of events not possible

Miễn phí
Từ 15:00 - 20/12/2019
2
Miễn phí
Từ 09:00 - 28/05/2020
5
Miễn phí
Từ 10:00 - 04/06/2020
12
Miễn phí
Từ 08:00 - 05/11/2020
12
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
5
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
5
Miễn phí
Từ 09:00 - 08/01/2020
3
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
24
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Plastech Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
15
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
12

Chỉ hiển thị 10 sự kiện mới đăng tải gần nhất.

Miễn phí
Đã diễn ra
10
Miễn phí
Đã diễn ra
20
Miễn phí
Đã diễn ra
11
Miễn phí
Đã diễn ra
3
Miễn phí
Đã diễn ra
21
Miễn phí
Đã diễn ra
17
Miễn phí
Đã diễn ra
14
Miễn phí
Đã diễn ra
16
Miễn phí
Đã diễn ra
11
Miễn phí
Đã diễn ra
12

Chỉ hiển thị 10 sự kiện đã diễn ra gần nhất.

Sự kiện đáng quan tâm