Hội chợ & Triển lãm

Các sự kiện Hội chợ & Triển lãm tại Việt Nam

Miễn phí
Từ 09:00 - 08/08/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
Từ 09:00 - 02/08/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lãm MTA VIETNAM 2018

Từ 09:00 - 03/07/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
Từ 08:30 - 27/12/2017 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Phiên Chợ Sách Sài Gòn lần 13

Từ 09:30 - 18/11/2017 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lẫm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017

Từ 13:00 - 25/10/2017 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

PAPER VIETNAM 2017

Từ 09:00 - 13/06/2017 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hà Nội | Đã diễn ra

Vietnam Auto Expo 2017

Từ 08:30 - 07/06/2017 Hội chợ & Triển lãm
1 2 3