Hội chợ & Triển lãm

Các sự kiện Hội chợ & Triển lãm tại Việt Nam

Miễn phí
Từ 08:00 - 01/11/2018
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Coca-Cola Lễ Hội Ẩm Thực Châu Á

Từ 09:00 - 13/10/2018
4
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển Lãm Thiết Bị Nghe Nhìn Lần Thứ 14

Từ 09:00 - 05/10/2018
1
Miễn phí
Từ 08:00 - 28/08/2018
1
Miễn phí
Từ 09:00 - 08/08/2018
1
Miễn phí
Từ 09:00 - 02/08/2018
Like
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/07/2018
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lãm MTA VIETNAM 2018

Từ 09:00 - 03/07/2018
Like
Miễn phí
Từ 08:30 - 27/12/2017
1
Miễn phí
Từ 08:30 - 06/12/2017
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Phiên Chợ Sách Sài Gòn lần 13

Từ 09:30 - 18/11/2017
Like
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lẫm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017

Từ 13:00 - 25/10/2017
Like
1 2 3

Đặt sự kiện của bạn tại đây?

Liên hệ ngay