Hội thảo

Các sự kiện chủ đề Hội thảo mới tại Việt Nam

Chưa có sự kiện tại mục này!

Chưa có sự kiện tại mục này!

Miễn phí
Từ 13:30 - 10/05/2019
6
Miễn phí
Từ 10:00 - 27/04/2019
3
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/04/2019
4
Miễn phí

Cần Thơ | Đã diễn ra

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2019

Từ 09:00 - 12/04/2019
3
Miễn phí
Từ 15:00 - 02/03/2019
3
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Vượt Qua Giới Hạn Của Bản Thân

Từ 13:30 - 01/03/2019
Like
Miễn phí
Từ 13:00 - 19/01/2019
1
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/01/2019
2
Miễn phí
Từ 07:30 - 12/01/2019
1
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/12/2018
2
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

AMP Roadshow HCMC 2018

Từ 08:30 - 14/12/2018
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Workshop: JavaScript Best Practices

Từ 19:00 - 11/12/2018
1
1 2

Đặt sự kiện của bạn tại đây?

Liên hệ ngay