Hội thảo

Các sự kiện chủ đề Hội thảo mới tại Việt Nam

Miễn phí
Từ 15:00 - 02/03/2019 Hoạt động xã hội
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Vượt Qua Giới Hạn Của Bản Thân

Từ 13:30 - 01/03/2019 Hội thảo & Đào tạo
Miễn phí
Từ 13:00 - 19/01/2019 Hội thảo & Đào tạo
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/01/2019 Hội thảo & Đào tạo
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

AMP Roadshow HCMC 2018

Từ 08:30 - 14/12/2018 Hội thảo & Đào tạo
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Workshop: JavaScript Best Practices

Từ 19:00 - 11/12/2018 Hội thảo & Đào tạo
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Bí Kíp Quay Video Clip Nghìn Like

Từ 09:00 - 08/12/2018 Hội thảo & Đào tạo
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

GDG DevFest Vietnam 2018

Từ 18:30 - 26/11/2018 Hội thảo & Đào tạo
Miễn phí
Từ 09:00 - 24/11/2018 Gặp gỡ & Giao lưu
1 2