Ra mắt sản phẩm

Các sự kiện chủ đề Ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam

Miễn phí
access_time Từ 09:00 - 15/11/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 13:00 - 15/11/2018 Cuộc thi
Miễn phí
access_time Từ 08:30 - 23/11/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 09:00 - 05/12/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 09:00 - 05/12/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 08:30 - 23/11/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 13:00 - 15/11/2018 Cuộc thi
Miễn phí
access_time Từ 09:00 - 15/11/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 10:00 - 08/11/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 08:00 - 01/11/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển Lãm Thiết Bị Nghe Nhìn Lần Thứ 14

access_time Từ 09:00 - 05/10/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 08:00 - 28/08/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 09:00 - 08/08/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lãm MTA VIETNAM 2018

access_time Từ 09:00 - 03/07/2018 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 10:00 - 24/03/2018 Thể thao & Du lịch
Miễn phí
access_time Từ 08:30 - 27/12/2017 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí
access_time Từ 08:30 - 06/12/2017 Hội chợ & Triển lãm
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

PAPER VIETNAM 2017

access_time Từ 09:00 - 13/06/2017 Hội chợ & Triển lãm
1 2

Đặt sự kiện của bạn tại đây?

Liên hệ ngay