Đang tải bản đồ...
Thung lũng Gầm Trời
Rổng Vòng, Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn - Hoà Bình
  • Mở cửa 7h đến 20h mỗi ngày
  • Cập nhật 26/02/2019
  • Đăng bởi Săn Sự Kiện

Mô tả địa điểm

Các sự kiện tại địa điểm này

Chưa có sự kiện tại mục này!

Chưa có sự kiện tại mục này!

Miễn phí

Hoà Bình | Đã diễn ra

Đáo Xuân 9 Festival 2019

Từ 14:30 - 23/03/2019 Văn hóa & Giải trí