Events 1

Dinh Thống Nhất

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Đang tải bản đồ...
Click xem bản đồ

Giới thiệu địa điểm

Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bằng Quyết định số 77A/VHQĐ ngày 25/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử Dinh Độc Lập là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước.

Cơ quan quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập là Hội trường Thống Nhất. Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-VPCP ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội trường Thống Nhất, thì Hội trường Thống Nhất là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ có chức năng quản lý, bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; phục vụ đại biểu, khách tham dự các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; các hội nghị và hoạt động khác của Đảng, Nhà nước, Quốc hội khi có yêu cầu; được tận dụng cơ sở vật chất, lao động để kinh doanh dịch vụ theo qui định của pháp luật.

Hội trường Thống Nhất hiện có các phòng chức năng sau:

  • Phòng Nghiệp vụ Thuyết minh
  • Phòng Kế hoạch Tài vụ
  • Phòng Bảo vệ
  • Phòng Hành chính Tổ chức
  • Phòng Quản trị
  • Nhà khách 108 Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà khách Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà khách 17 Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Thông tin địa điểm

Địa chỉ

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1 - Hồ Chí Minh

Điện thoại

028.38223652

Giờ hoạt động

Hôm nay 07:30–11:00 - 13:00–16:00

Sự kiện tại đây

1

Đăng bởi

Event Robot
View Profile

Cập nhật

14/11/2019

Các sự kiện tại Dinh Thống Nhất

Hồ Chí Minh COFFEERARY EXHIBITION 2023
Vào cổng tự do

Không còn sự kiện để hiển thị.

Không thể tải sự kiện