Events 5

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
Đang tải bản đồ...
Click xem bản đồ

Giới thiệu địa điểm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của UBND TP Cần Thơ, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.Trung tâm có chức năng tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại; tổ chức hoạt động hội chợ triển lãm, quảng cáo, dịch vụ thương mại, tổ chức sự kiện phục vụ quảng bá, giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần hỗ trợ hoạt động hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành.

Hoạt động xúc tiến:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch 05 năm và hằng năm về xúc tiến đầu tư, thương mại theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố;

– Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển đầu tư, thương mại và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, chương trình, chính sách hỗ trợ khi được phê duyệt;

– Hợp tác với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại;

– Phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức thu thập thông tin để nghiên cứu, dự báo và định hướng phát triển của thị trường trong, ngoài nước, cơ hội đầu tư và các sản phẩm xuất nhập khẩu chủ yếu của thành phố;

– Xây dựng danh mục các công trình, dự án trên địa bàn thành phố cần kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư, thương mại. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng, hàng hóa, thị trường, xuất nhập khẩu và đầu tư của thành phố;

– Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; quảng bá thương hiệu của thành phố đến các thị trường trong và ngoài nước. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp ứng dụng về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố;

– Xây dựng và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư, thương mại của thành phố;

– Tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước.

Tổ chức hội chợ – triển lãm:

– Tổ chức hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ thương mại, tổ chức sự kiện… giới thiệu những thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, sản phẩm mới; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoặc tham gia hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước. Cung ứng các dịch vụ hỗ trợ hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm và dịch vụ thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm;

– Hợp tác đầu tư xây dựng, mở rộng hoạt động hội chợ triển lãm và dịch vụ thương mại theo quy hoạch được duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cung cấp dịch vụ tư vấn về đầu tư, thương mại:

– Tư vấn về đầu tư: Cung cấp thông tin về đầu tư, pháp luật đầu tư; lập dự án đầu tư; lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, mở văn phòng đại diện, chi nhánh;

– Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp về thương mại với các đối tác trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ còn thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, cầu nối giữa nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học với người tiêu dùng.

Hằng năm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ tổ chức tập huấn, hướng dẫn và bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, kỹ năng kinh doanh, các thủ tục xúc tiến đầu tư và xuất nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thông tin địa điểm

Địa chỉ

108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

Điện thoại

0292 3830 487

Giờ hoạt động

Hôm nay 07:30–17:00

Sự kiện tại đây

5

Đăng bởi

Event Robot
View Profile

Cập nhật

22/11/2019

Các sự kiện tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

Không còn sự kiện để hiển thị.

Không thể tải sự kiện