thực tế ảo

Các sự kiện chủ đề thực tế ảo mới tại Việt Nam

Chưa có sự kiện tại mục này!

Chưa có sự kiện tại mục này!

Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

[BLOCKCHAIN] CEEK VR MEETUP IN HCMC

Từ 14:00 - 03/11/2018 Hội thảo & Đào tạo

Đặt sự kiện của bạn tại đây?

Liên hệ ngay