Với sự phát triển công nghệ hiện đại, những xu hướng, ý tưởng sự kiện độc đáo sau đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nghề tổ chức sự kiện tại VN.