Bắt đầu từ 11:00 - 24/11/2018
  • Địa điểm Nhạc Viện TP HCM -  112 Nguyễn DuQuận 1Hồ Chí Minh

Đặt vé trực tuyến

Sự kiện này hiện không bán vé!

Mô tả sự kiện

Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế với sự tham gia của nhiều quốc gia. Liên hoan bao gồm nhiều nội dung nghệ thuật như Master class, workshop, hòa nhạc.

The ITMF 2018 is going to launched with international participation of countries such as Mongolia, Korea, China, Poland. Activities: Concert, master class, workshop…

Hỏi đáp sự kiện

avatar