Đã có lịch mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

Xem ngay !!

Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc TP. Hồ Chí Minh lần I năm 2018

Ngày : 24/11/2018 - 29/11/2018

Giờ: 11:00 - 14:00

  • Địa điểm Nhạc Viện TP.HCM  - 

Thông tin vé

Sự kiện đã diễn ra.

Mô tả sự kiện

Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế với sự tham gia của nhiều quốc gia. Liên hoan bao gồm nhiều nội dung nghệ thuật như Master class, workshop, hòa nhạc.

The ITMF 2018 is going to launched with international participation of countries such as Mongolia, Korea, China, Poland. Activities: Concert, master class, workshop…

Đơn vị tổ chức

Phòng Đối Ngoại - Nhạc Viện TP.HCM

Sự kiện đáng quan tâm