Đã có lịch mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

Xem ngay !!

Đang tải bản đồ...
Click xem bản đồ

CoderSchool

  • Địa chỉ 12, đường Tôn Đản, P. 13, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
08:30 - 21:0008:30 - 21:0008:30 - 21:0008:30 - 21:0008:30 - 21:0008:30 - 21:00Đóng cửa
  • Điện thoại 0774 742 431
  • Cập nhật 08/10/2019
  • Đăng bởi Event Robot

Mô tả địa điểm

CoderSchool is an organization that drives frontier technologies in Vietnam through education. We provide coding courses, mentorship and job placement for our students and alumni.

APPLIED FRONTIER TECHNOLOGIES: We commit to equip coders, engineers and product developers the most updated technologies for their career.

GUARANTEED CAREER IMPACT: We guarantee job placement within 6 months after graduating from the advanced class.

GLOBAL TECHNOLOGY COMMUNITY: From Silicon Valley to Vietnam, our vibrant community includes alumni, coders, engineers, founders, and investors who share a common interest in making an impact through technology.

Các sự kiện tại địa điểm này

Chưa có sự kiện tại mục này!

Không còn sự kiện để hiển thị.

Loading of events not possible

Chưa có sự kiện tại mục này!

Chỉ hiển thị 10 sự kiện mới đăng tải gần nhất.

Miễn phí
Đã diễn ra
3

Chỉ hiển thị 10 sự kiện đã diễn ra gần nhất.

Sự kiện đáng quan tâm