thiết bị thông minh

Các sự kiện chủ đề thiết bị thông minh mới tại Việt Nam

Miễn phí
Từ 10:00 - 17/07/2019
6
Miễn phí
Từ 09:00 - 21/08/2019
3
Miễn phí
Từ 09:00 - 21/08/2019
3
Miễn phí
Từ 10:00 - 17/07/2019
6
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triễn Lãm Công Nghệ ICTCOMM 2019

Từ 09:30 - 06/06/2019
11
Miễn phí
Từ 09:00 - 09/04/2019
7
Miễn phí
Từ 08:00 - 03/04/2019
6
Miễn phí
Từ 09:00 - 16/11/2018
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển Lãm Thiết Bị Nghe Nhìn Lần Thứ 14

Từ 09:00 - 05/10/2018
1
Miễn phí
Từ 09:00 - 02/08/2018
Like
Miễn phí
Từ 09:00 - 18/07/2018
1
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đã diễn ra

Triển lãm MTA VIETNAM 2018

Từ 09:00 - 03/07/2018
Like
Miễn phí
Từ 08:30 - 06/12/2017
1
Miễn phí
Từ 07:00 - 07/06/2017
1
Miễn phí
Từ 07:00 - 12/04/2017
1

Đặt sự kiện của bạn tại đây?

Liên hệ ngay